KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Marcin Bujalski

ul. 29 go Listopada 20/4, 99 300 Kutno

KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Marcin Bujalski

CENNIK USUG

Zasadniczo wysokość honorarium za prowadzenie poszczególnej sprawy ustalana jest każdorazowo w indywidualnej umowie z Klientem. Wysokość ta uzależniona jest m.in. od stopnia zawiłości sprawy, oraz wymaganego nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia. Istotną wskazówkę w tej mierze może stanowić Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, które ustala stawki minimalne na prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw.
Oto przykłady najczęściej spotykanych zleceń, oraz stawek minimalnego honorarium za ich prowadzenie.
Uwaga: W cenniku podane są kwoty netto, należy do nich doliczyć 23%VAT

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1.do 500 zł - 60 zł;
2.powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3.powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4.powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5.powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6.powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7.powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
1. rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł;
2.stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 240 zł;
3.przysposobienie - 180 zł;
4.pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej -

Porada prawna: 100 - 300 zł
Sporządzenie pisma procesowego 150-500 zł
Prowadzenie sprawy (reprezentacja procesowa):
- w sprawie o rozwód: 2000 -2500 zł
- w sprawie przed Sądem pracy: 800-1800zł
- w sprawie przed Sądem Gospodarczym: 2000-12000zł